Členové klastru

Členské firmy RHR klastru

Kdo jsme:                                                                           Firma Dudr Tools s.r.o., zabýváme se výrobou a servisem pilových pásů pro                                                                                                         primární zpracování dřeva.

Hlavní zaměření výroby/služeb :                                    Výroba a servis pilových pásů. Poradenství a vlastní rozvoz.

Hlavní oblasti výzkumu a vývoje:                                  Jednoúčelové stroje a systémy pro zvýšení kvality, produktivity a efektivity naší                                                                                                   výroby vč. vlastních obráběcích center.

V čem jsme nejlepší:                                                        Osobní přístup k zákazníkovi, řešení problémů, rychlost dodávky. Snažíme se                                                                                                      přetavit zakázkovou výrobu do sériové. Přístup k zaměstnancům.

Možnost připojení do dotačních a R&D projektů:       Robotizace, nabídka praxe pro SŠ, spolupráce na vzdělávání žáků a se SŠ a VŠ

Možnost obchodní spolupráce:                                      Partnerům můžeme nabídnout naše kapacity služeb VaV.

Kdo jsme:                                                                        Jsme zlínská poradenská společnost a pomáháme firmám s jejich rozvojem.

Hlavní zaměření výroby/služeb :                                Strategické řízení a rozvoj firem, personální management, dotační poradenství,                                                                                                                  účetnictví, daně, controlling, BOZP.

Hlavní oblasti výzkumu a vývoje:                               Zejména vyhledání a propojení vhodných partnerů dle zaměření projektu a jeho                                                                                                                  následná koordinace. Zajištění spolufinancování projektů z grantů a dotací.         

V čem jsme nejlepší:                                                    Řešíme problémy komplexně. Rozumíme lidem i číslům. Propojujeme firmy.                                                                                                                        Používáme selský rozum. Spolupráce nás baví.                             

Možnost připojení do dotačních a R&D projektů:   Vzdělávací a rozvojové aktivity pro firmy i školy. Projekty výzkumu a vývoje              

Možnost obchodní spolupráce:                                  Zajistíme účetnictví, financování rozvoje firem, personální podpora ….    

Kdo jsem:                                                                             PhDr. Radomíra Gilarová, Ph.D., dvacet let působím jako samostatná konzultantka                                                                                                 v oblasti řízení a rozvoje organizací a lidí. Předtím jsem pracovala jako senior                                                                                                           manažerka v oddělení Poradenství pro lidské zdroje u PricewaterhouseCoopers.

Hlavní zaměření výroby/služeb:                                      Od roku 2007 spolupracuji s Investors in People International jako hodnotitelka                                                                                                       mezinárodního standardu We Invest in People. Podporuji organizace různé                                                                                                               velikosti a zaměření v zemích střední Evropy a Skandinávie. Dále se věnuji                                                                                                               individuálnímu a týmové koučování, mentoringu a supervizi koučů.

Možnost obchodní spolupráce:                                       Pomáhám ve firmách budovat koučovací kulturu a rozvíjím lídry ve využívání                                                                                                           koučovacího stylu vedení. Vedu akreditované výcviky v oblasti koučování,                                                                                                                 mentoringu a supervize. Mám individuální akreditaci EIA od  EMCC na úrovni                                                                                                           Master Practitioner. Sídlím v Ostravě a služby poskytuji v českém a anglickém                                                                                                         jazyce. 

Kdo jsme:                                                                              CV Machining je společnost oddaná myšlenkám zlepšování kvality života                                                                                                                   prostřednictvím evoluce techniky. Jsme High Tech společnost v oboru obrábění                                                                                                       kovových materiálů.         

Hlavní zaměření výroby/služeb :                                       Zákazníkům poskytujeme komplexní řešení v oblasti obrábění. 

                                                                                                 Naše hodnoty:  

                                                                                   TÝMOVOST – vzájemná spolupráce je součástí naší firemní kultury

                                                               ROZVOJ – sledujeme trendy, neustále zlepšujeme naše                                                                                                                                    služby, zvyšujeme své znalosti

                                                               SPOLEHLIVOST – jsme rovnocenným partnerem našich zkazníků i dodavatelů

Hlavní oblasti výzkumu a vývoje:                                      Společnost CVM se aktivně zapojuje do vývoje robotických linek za účelem                                                                                                                zefektivnění výrobních procesů. Cílem je zvládnout celý proces zpracování dílů,                                                                                                        přes obrábění, robotické odjehlení, značení laserem a ukládání hotových dílců                                                                                                            do manipulačních jednotek. Mimo robotické manipulace jsou vývojové aktivity                                                                                                          zaměřeny i na využití digitálních dat, probíhá sběr dat z procesních měřidel s                                                                                                              následnou korekcí drah obráběcích nástrojů.

V čem jsme nejlepší:                                                           Jsme odborníci na obrábění složitých kovárenských výkovků malých i velkých                                                                                                            sérií. Nestavíme jen „roboty“, ale budujeme kompletní robotické buňky                                                                                                                        (manipulace, jehlení, měření, označování laserem, ukládání do beden).Zvládáme                                                                                                      obrábění složitých, komplexních obrobků. Nebojíme se výzev, velkých projektů.                                                                                                          Pokud je viditelný značný potenciál projektu, je zpracován důkladný návrh                                                                                                                  procesu. U velkoobjemových projektů máme zavedena v naší výrobě dvě                                                                                                                    4vřetenová frézovací centra s plně automatickým provozem.

                                      

Možnost připojení do dotačních a R&D projektů:           Do vývojových a inovačních projektů zapojujeme ověřené dodavatele, případně i                                                                                                        budoucí dodavatele, kteří jsou schopni prokázat jejich způsobilost na již                                                                                                                      realizovaných projektech. V rámci pravidelných praxí je v naší společnosti                                                                                                                  každoročně zapojováno několik studentů ze středních odborných škol.

          

Možnost obchodní spolupráce:                                          Naší ambicí je být vyhledávaným partnerem pro nové projekty zajímavých                                                                                                                  zákazníků.

Kdo jsme:                                                                                Česká výrobní firma s více než 30 lety zkušeností v oblasti smluvní montáže.                                                                  

Hlavní zaměření výroby/služeb :                                         Specializujeme se v oblasti sériové výroby a montáže mechanických                                                                                                                               a elektromechanických sestav a podsestav. Spolupracujeme s automobilovým,                                                                                                           světelným a elektronickým průmyslem. Nově sbíráme zkušenosti ve                                                                                                                               zdravotnickém průmyslu. 

                                                                                                   Poskytujeme outsourcingové služby v oblasti výroby.

Hlavní oblasti výzkumu a vývoje:                                        Vývoj výrobních technologií.      

V čem jsme nejlepší:                                                             Díky 30 letem zkušeností na trhu pomáháme našim zákazníkům dosáhnout jejich                                                                                                       cílů. Ctíme jedinečnost každého projektu a vždy hledáme cestu, jak vyrobit                                                                                                                   produkty na míru požadavkům.      

Možnost připojení do dotačních a R&D projektů:           –    

Možnost obchodní spolupráce:                                         –  

Kdo jsme:                                                                                Mladá, dynamická firma, která se specializuje na průmyslovou automatizaci a                                                                                                     robotizaci. Rádi hledáme inovativní řešení pro vaše výrobní výzvy.

Hlavní zaměření výroby/služeb:                                         Specialista na průmyslovou automatizaci a robotizaci.                                                               

Hlavní oblasti výzkumu a vývoje:                                       Pro naše klienty zajišťujeme vývoj a dodávku výrobních a montážních linek,                                                                                                        robotických pracovišť a jednoúčelových strojů. Výrobní a montážní linky                                                                                                              navrhujeme tak, aby maximalizovaly vaši produktivitu a minimalizovaly                                                                                                                  náklady.
                                                                                                  Náš kreativní tým je připraven navrhnout řešení, která vás posunou                                                                                                                        vpřed. Jsme distributory kol aborativních a průmyslových robotů značek                                                                                                            Techman aMecademic.

V čem jsme nejlepší:                                                            Naše know-how nám dovoluje řešit širokou škálu projektů pro zákazníky nejen                                                                                                    z elektronického průmyslu ale i automotive, či dalších oborů. Zaměřujeme se                                                                                                      nejen a samotnou realizaci projektu, ale jednou z klíčových činností je přinést                                                                                                      do procesu efektivní racionalizaci a celkovou návratnost investice do                                                                                                                    automatizace.                         

Možnost připojení do dotačních a R&D projektů:           –    

Možnost obchodní spolupráce:                                          

Kdo jsme:                                                                                  Tým lidí zabývající se těmito oblastmi průmyslu, Automatizace,  Modernizace a servis                                                                                                         obráběcích strojů, Robotizace, Elektronika a Digitalizace procesů.

Hlavní zaměření výroby/služeb:                                            Automatizace,  Modernizace a servis obráběcích strojů.

Hlavní oblasti výzkumu a vývoje:                                          Elektronika, Automatizace, Modernizace a servis obráběcích strojů.

V čem jsme nejlepší:                                                               Elektronika, Automatizace, Modernizace a servis obráběcích strojů.

Možnost připojení do dotačních a R&D projektů:  :           Vývoj elektroniky, Vývoj jednoúčelových strojů, Robotizace výroby, Modernizace                                                                                                                   obráběcích strojů, Návrh a realizace elektroinstalace pro automatizaci.

Možnost obchodní spolupráce:                                             Možnost spolupráce na opravách obráběcích stojů.

Kdo jsme:                                                                                Firma fgFORTE  je přední český výrobce průmyslových akumulátorů. Zabývá se                                                                                                                 výrobou, distribucí a servisem staničních baterií pro nepřerušitelné napájení, trakčních                                                                                                     baterií pro pohony elektromotorů a systémovou integrací těchto produktů do                                                                                                                     průmyslových aplikací.

Hlavní zaměření výroby/služeb :                                         Hlavní firemní aktivity jsou členěny do oblastí: Staniční baterie, trakční baterie,                                                                                                                   nabíječe, záložní zdroje UPS, bateriové systémy a servis.

Hlavní oblasti výzkumu a vývoje:                                        Akumulace energie, hybridní  energetické systémy

V čem jsme nejlepší:                                                             Snažíme se vynikat v odborném a zároveň lidském přístupu ke klientům a v jejich                                                                                                             edukaci. Naši partneři velmi často vítají vysvětlení širších souvislostí, která pomáhají                                                                                                       v rozhodování v oblastech s nedostatkem teoretických i praktických znalostí. Jde                                                                                                             především o problematiku průmyslových baterii v souvislosti s použitím různých                                                                                                               technologických typů pro konkrétní aplikace,  zálohování energií, využívání                                                                                                                         alternativních zdrojů el. napájení a podobně.   

Možnost připojení do dotačních a R&D projektů:            Vítáme smysluplné začlenění naší společnosti do projektů, které mají jasnou definici a                                                                                                     pozitivní přínos pro náš rozvoj. Vzhledem k limitujícím pracovním kapacitám, velmi                                                                                                           pečlivě zvažujeme všechny případné participace a vybíráme pouze ty, které mají                                                                                                               klíčový význam pro naši budoucnost a jsou plně v souladu s firemními vizemi a                                                                                                                 hodnotami.

Možnost obchodní spolupráce:                                          Jsme upřímně nakloněni a otevření férové spolupráci dlouhodobého i operativního                                                                                                          charakteru v oblastech naší odbornosti. Především u nepřerušitelného napájení                                                                                                                kritických částí výrobních procesů můžeme našim partnerům zaručit potřebnou                                                                                                                stabilitu a kvalitu el. napájení a tím zajistit maximální stupeň provozního bezpečí těch                                                                                                      aplikací, které jsou pro jejich činnosti nejvíce důležité.   

 

Kdo jsme:                                                                                Jsme mladá česká značka precizně zpracovaných kompenzačních pomůcek.                                                                                                                    Systematicky se věnujeme individualizaci produktů pro vozíčkáře a klademe zároveň                                                                                                      důraz na kvalitu a design. Naším cílem je změnit svět hendikepovaných k lepšímu. 

 

Hlavní zaměření výroby/služeb:                                         Zaměřujeme se na ryze českou výrobu zdravotních a kompenzačních pomůcek, které                                                                                                      naplňují každodenní potřeby lidí s hendikepem, vozíčkářů, ale i kohokoli, kdo by naše                                                                                                        pomůcky mohl potřebovat. Naše produkty jsou zaměřovány a nastavovány zdravotní                                                                                                      specialistkou — ergoterapeutkou — klientovi na míru dle jeho aktuálních potřeb a                                                                                                              zdravotního stavu. Naše know-how předáváme dál prostřednictvím edukačních                                                                                                                seminářů a vzdělávacích kurzů o zdravém sezení na vozíku. 

Hlavní oblasti výzkumu a vývoje:                                       Společnost Libella design vznikla z design studia, tedy vývoj inovativních produktů je                                                                                                       naší největší vášní. Naším hlavním cílem v oblasti výzkumu a vývoje je aplikace                                                                                                                 moderních materiálů a technologií na design inovativních produktů v oblasti                                                                                                                       zdravotních a kompenzačních pomůcek. V každém výzkumném projektu                                                                                                                             spolupracujeme s řadou zdravotnických odborníků s dlouholetými zkušenostmi. 

 

V čem jsme nejlepší:                                                             Naše služba i produkty jsou na trhu jedinečné. Jako jediný výrobce pomůcek pro                                                                                                               vozíčkáře jsme převzali metodiku ergoterapeutického vyšetření a zaměření                                                                                                                         zdravotních pomůcek od zdravotnických zařízení a implementovali ji do procesu                                                                                                               prodeje zdravotní pomůcky. Dokážeme tak zajistit dlouhodobě bezpečné používání                                                                                                         našich produktů a v případě změny zdravotního stavu našeho klienta dokážeme                                                                                                               rychle reagovat úpravou pomůcky. Touto metodikou jsme docílili prodloužit sezení na                                                                                                     vozíku bez bolesti a eliminovat další zdravotní komplikace již více než 200 klientům. 

                               

Možnost připojení do dotačních a R&D projektů:           Jsme vývojáři s otevřenou myslí a baví nás nové výzvy. Jakýkoli projekt s myšlenkou                                                                                                        pomoci lidem s hendikepem, vývoj zdravotních pomůcek či zdravotnických prostředků,                                                                                                    řešení ergonomie nebo manipulace na pracovišti, je u nás vítán. 

 

Možnost obchodní spolupráce:                                          Díky našim dobrým vztahům s partnery a dodavateli, můžeme vyrábět naše produkty                                                                                                      kompletně v České republice. Vývoj dalších produktů u nás nekončí, a tak budeme i                                                                                                          nadále hledat další subdodavatele pro výrobu nových produktů. Hledáme partnery                                                                                                            mezi zdravotními institucemi, rehabilitačními klinikami a ústavy. Můžeme naopak                                                                                                            nabídnout naše služby v oblasti vývoje, výzkumu a designu v oblasti zdravotnictví.   

Kdo jsme:                                                                     Jsme rodinný podnik s téměř 30 letou tradicí. Hlavními obory, kterým se věnujeme jsou                                                                                          zámečnictví, kovoobrábění. Dále se zabýváme výrobou a montáží lehkých a středních                                                                                            strojní celků a zařízení dle zákaznické dokumentace

Hlavní zaměření výroby/služeb                                         Zámečnictví, kovoobrábění, montážní celky

Hlavní oblasti výzkumu a vývoje                                       Inovace a technologie                      

V čem jsme nejlepší                                                            – rozsah, objem, kvalita a termín dodání                                                                                                                                                                                         – kvalifikovaný a zkušený výrobní tým

Možnost připojení do dotačních a R&D projektů:    –    

Možnost obchodní spolupráce:                                         – 

Kdo jsme:                                                                              Naše společnost je významným generálním dodavatel staveb v České republice. Jsme                                                                                                              součástí silné stavební skupiny PSG, která v roce 2024 oslaví již 100 let své existence.

Hlavní zaměření výroby/služeb:                                       Specializujeme se na výstavbu výrobních, skladových či logistických hal a dále také na                                                                                                              realizace staveb občanské vybavenosti, mezi něž patří obchodní centra, sportovní a kulturní                                                                                                    haly, školy či zdravotnická a pečovatelská zařízení. Zkušenosti máme také s bytovou                                                                                                                výstavbou.

Hlavní oblasti výzkumu a vývoje:                                     Implementace moderních digitálních technologií do tradičního oboru stavebnictví – BIM                                                                                                          (Informační model budovy), 360° kamera, elektronický stavební deník, apod.

V čem jsme nejlepší:                                                          Třikrát po sobě jsme vyhráli personální ocenění Zaměstnavatel regionu Zlínského kraje                                                                                                              (2021- 2023). Naše stavby jsou oceňovány odbornou veřejností – naposledy jsme získali 1.                                                                                                    místo v soutěži Stavba roku 2022 Zlínského kraje v kategorii staveb občanské vybavenosti za                                                                                                  realizaci multifunkčního sportovního centra KAPKA Resort ve Lhotě u Vsetína.                                                                                                                            V komunikaci s investory nás charakterizuje férovost a partnerský otevřený přístup, díky                                                                                                          čemuž navazujeme dlouhodobá úspěšná partnerství.

Možnost připojení do dotačních a R&D projektů:    Digitalizace, vzdělávací aktivity

Možnost obchodní spolupráce:                                         Spolupráce při výstavbě nebo i přípravě stavebních záměrů   

Kdo jsme:                                                                              Firma Brainspin s. r. o. se zabývá vývojem a výrobou prototypů

Hlavní zaměření výroby/služeb :                                       Komplexní proces vývoje výrobku

Hlavní oblasti výzkumu a vývoje:                                      –

V čem jsme nejlepší:                                                           Vývoj, engineering, prototyping

Možnost připojení do dotačních a R&D projektů:     –     

Možnost obchodní spolupráce:                                         

Kdo jsme:                                                                             Společnost AH-ENERGY, s.r.o. se specializuje na provozování a údržbu                                                                                                                          energetických zařízení.                                                

Hlavní zaměření výroby/služeb :                                      Spektrum činnosti zahrnuje komplexní služby v oblasti energetických zařízení a                                                                                                        inženýrských sítí. Provozovaní, pohotovost, údržba a opravy elektroenergetických,                                                                                                    tepelných, plynových, vodovodních, kanalizačních sítí a technologických zařízení                                                                                                        jako např. kotelen, elektrických rozvoden, regulačních stanic plynu, čističek                                                                                                                odpadních vod, úpraven vody atd. Nabízíme služby, které na Vašem zařízení zajistí                                                                                                    trvale kvalitní, spolehlivou dodávku a distribuci elektřiny, tepla, plynu a vody až do                                                                                                      místa spotřeby a odvádění odpadních vod.         

Hlavní oblasti výzkumu a vývoje:                                     – 

V čem jsme nejlepší:                                                          Komplexní pohled na průmyslovou energetiku v celém spektru zajištění dodávek                                                                                                        energií a provozu energetických zařízení z pohledu technického, obchodního i                                                                                                            právního.                  

Možnost připojení do dotačních a R&D projektů:    –     

Možnost obchodní spolupráce:                                        Zajištění dodávek energií pro průmysl, posouzení energetického provozu firem,                                                                                                          správa energetického hospodářství firem.

Partneři, kooperující organizace

Je sdružením českých leteckých podniků a vzdělávacích institucí propojených společným zájmem rozvíjet konkurenční letecký průmysl. 

Sdružení právnických osob, zejména zpracovatelů plastů. Jejich hlavním zájmem je vytvoření komunikačního fóra pro prosazování zájmů členských firem v oblastech podnikání, inovací a vzdělávání.

Univerzita Tomáše Bati je otevřenou a flexibilní vysokou školou, kterou rozvíjíme na základě pětice ústředních hodnot: podnikavosti, otevřenosti, užitečnosti, tvořivosti a odpovědnosti. I díky tomu patří k prvním vysokým školám v Česku, které získaly prestižní institucionální akreditace.

Hlavním cílem platformy je koordinovat, propojovat a promovat aktivity členů tak, aby byla vytvořena společná personalizovaná nabídka služeb cílovým skupinám v inovačním ekosystému v souladu s Regionální inovační strategií Zlínského kraje, komunikovaná pod jednotnou marketingovou značkou   ZLINNOVATION. Spolupráce je založena na zásadě dobrovolnosti.

Český optický klastr je zřízen za účelem zlepšování podmínek pro rozvoj optického průmyslu v České republice formou spolupráce podniků, veřejného sektoru a vzdělávacího sektoru v celém hodnotovém řetězci oboru optika, optomechatronika, fotonika, optoelektronika a jemná mechanika, včetně související výroby, rozvoje technologií a služeb v dodavatelské a odběratelské sféře.

Moravskoslezský automobilový klastr z.s. (dále jen Autoklastr) byl založen za účelem podpory inovací a zvýšení konkurenceschopnosti a exportní schopnosti propojených firem, podnikatelů a institucí působících v Moravskoslezském kraji. Snaží se o vybudování společné identity firem v klastru a chce nastolit důvěru a pozitivní postoje vůči automobilovému průmyslu a celému regionu.