„Lidské zdroje jsou jako ty přírodní. Často jsou hluboko ukryté. Neleží jen tak na povrchu – Musíte je hledat.“ Ken Robinson

Vítejte na stránkách Rozvojového HR klastru

Poslání

Imprimir

Založení Rozvojového HR klastru provázely filantropické myšlenky vědomí, že zaměstnanci jsou pro firmu nejcennějším zdrojem. Našim hlavním posláním je šířit povědomí o důležitosti personalistiky ve firmách a jejich současných trendech.

Vize

Naší vizí je vytvoření pevného a důvěryhodného spolku, ve kterém jeho členové mohou hledat společná řešení palčivých témat nejen pomocí sdílení "BEST PRACTICE". Chceme být silným partnerem pro všechny, kdo mají chuť spoluvytvářet lepší podnikatelské prostředí.

Cíle

Cílem naší činnosti je posouvání, hledání a nacházení možností řešení aktuálních problémů firem v oblastech rozvoje a řízení lidských zdrojů. Propojování členů, spolupracujících institucí, klastrů a veřejného sektoru. Jsme trpělivý. Ze zkušenosti ctíme pravidlo per partes.

O nás, kdo jsme?

Klastr jsme založili jako platformu pro sdílení zkušeností majitelů, jednatelů a manažerů firem
v oblasti vedení lidí. Naše zaměření je „NADOBOROVÉ“ – otázky personalistiky a managementu se týkají všech firem napříč obory.

Naším hlavním cílem je spojovat firmy a vytvářet prostředí pro sdílení dobré praxe, šířit a propagovat nové postupy personálního řízení a zvyšovat povědomí o tomto oboru.

Snažíme se o spojení firem, vzdělávacích organizací, klastrů aj. za účelem vytvoření kvalitního
networkingového prostředí. Umožňujeme předávání zkušeností a aktuálních informací z trhu,
podporujeme a vznik vzájemných partnerství. Díky tomu můžeme vytvářet náskok a konkurenčnívýhody pro naše členy.

Co je našim denním chlebem?

Sdružujeme společnosti, které již ví, jak velký význam HR má

Sdružujeme společnosti, které vnímají, že by jim řešení HR otázek mohlo být velmi nápomocno

Prostřednictvím pravidelných akcí umožňujeme našim členům networkingová setkání s možností sdílení „dobré praxe“

Podporujeme rozvoj a důležitost lidských zdrojů u členských subjektů

Získáváme a předáváme důležité, kvalitní a ověřené informace

VIZE A CÍLE V KOSTCE

Chceme vytvořit silnou, bonitní společenskou platformu

Chceme vytvořit kvalitní networkingové prostředí pro rozvoj firem

Chceme pomocí šíření nových metod v oblasti HR zvyšovat konkurenční výhody našich členů

Chceme našim členům zprostředkovat propojení s vhodnými subjekty v oblasti  VaVaI projektů

Chceme být pomocnou rukou našim členům

Zde Vložte Text Nadpisuasdf

ČLENOVÉ

PARTNEŘI

NPO – KREATIVNÍ VOUCHERY II. – výzva č. 0461/2024

Číslo projektu: 0461000503

Cílem projektu je vzájemná spolupráce kreativních profesionálů Celostátní galerie kreativců a podnikatelského sektoru v oblasti kreativních inovací za účelem vytvoření nové marketingové prezentace včetně vytvoření grafického návrhu nových webových stránek.