Připravované akce a krátké reporty

2024

S radostí vás zveme na další z našich inspirativních setkání, tentokrát pod názvem „Mix Generací Tváří v Tvář: Jak to Vidí Oni“. Toto téma jsme v minulosti již několikrát otevírali, a proto pro vás tentokrát připravujeme akci v netradičním formátu. K diskusnímu stolu přizveme studenty odborných učilišť, středních a vysokých škol, abychom jim poskytli prostor k vyjádření jejich názorů a perspektiv.

Co můžete očekávat?

Otevřenou a obohacující diskusi mezi generacemi.

– Příležitost předložit svá témata, která vás zajímají a o kterých byste chtěli diskutovat.

– Nové pohledy a svěží myšlenky, které mohou obohatit vaši praxi i vnímání aktuálních názorů mladé generace, a to přímo od ní, nikoli zprostředkovaně.

Detaily akce:

    Datum a čas: středa 29. května 2024, ve 14,00 hodin

    Místo konání: Fakulta managementu a ekonomiky Zlín, ul. Mostní

–    Poplatek za účast pro nečleny RHR klastru: 990,- Kč

Kyberbezpečnost ve výrobních firmách

Rozvojový HR klastr, Moravský letecký klastr, Plastikářský klastr, Národní klastrová asociacestředoevropský metaklastr CEDEG a partneři Vás zvou k participaci na interaktivní besedu věnovanou praktickým prezentacím, doporučením a diskusi nad nejnovějšími otázkami a technologickými výzvami současné kyberbezpečnosti ve výrobních firmách.

Kyberbezpečnost ve výrobních firmách – Zlín 2024 – Iresa (iresa-cz.cz)

Krátký report z Centra polymerních systémů

V pátek 15. 3. 2024 proběhla další akce RHR klastru. Hlavní tématem akce bylo sdílení zkušeností na téma spolupráce se středními a vysokými školami v regionu (možnosti zapojení studentů do firem, práce s nimi, benefity x problémy…) Účast byla početná a atmosféra přímo vybízela k networkingu. 

Děkujeme účastníkům za skvělou atmosféru. 

9f28ccfa-bf19-4cfb-a298-d858f107130e
c5e1dd4d-129a-4b89-8137-b4657f19bed6

Akce člena RHR klastru - SIConsult Zlín

Velmi ráda bych Vás pozvala na akci pořádanou pod hlavičkou SIConsult s názvem „Najdi svoji kotvu“.

Průvodkyní workshopu je naše kolegyně a zkušená lektorka Iveta Dědková (1) Iveta Dědková | LinkedIn, která se více než 14 let věnuje personalistice a jen o pár let méně se zabývá vzděláváním se a předáváním zkušeností v oblasti osobního rozvoje, terapie, jógy.

Tento workshop je pojímán jako „Wellbeing“ – tzn. komplexní koncepce, která zahrnuje fyzické, duševní, emocionální a sociální aspekty lidského života. Vzhledem k tlaku na výkon a tím i sebe a neustále se zvyšující rychlosti vnějšího prostředí, Vás zveme na workshop, který Vám dovolí si dopřát „stopku“, odpočinout, dosytit, co je potřeba a …najít tak svoji kotvu.

Neboli:

,,Jak můžeme jít pořád úspěšně dopředu, když se neumíme zastavit? Odpočinout si, nadechnout se, uvědomit si, zda jdu po správné cestě? …“

Díky koncepci workshopu a odborného vedení si na něm každý najde a odnese to své, co mu může pomoci ke stavu celkového blaha, spokojenosti a vyrovnanosti pro dané „teď“ i jeho další kroky.

Tato akce se koná 8. 3. 2024 v sídle SIConsult v Želechovicích.

Více informací k akci i registraci naleznete zde: Najdi svoji kotvu – well-being workshop (siczlin.cz)

Akce je určena pro muže i ženy.

Setkání v Centru polymerních systémů

15. 3. 2024 pořádá Rozvojový HR klastr „Setkání majitelů a jednatelů firem“. Tentokrát se potkáme na půdě Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Konkrétně navštívíme Centrum polymerních systémů.

Centrum polymerních systémů je výzkumné pracoviště aktivně působící ve výzkumu a vývoji v oblasti zpracovatelství plastů a pryží, materiálového inženýrství a dalších chemicko-technologických oborech. 

Akce je primárně určena členům klastru. 

Pro nečlenské firmy je akce zpoplatněna částkou 990 Kč bez DPH.

Kapacita je omezena.

RHR klastr ve společnosti SonnentoR

V pondělí 22. 1. 2024 proběhla velmi povedená akce ve společnosti Sonnentor. Více o akci na našem LinkedIn.

FPCO4732

Připravované setkání ve společnosti SonnentoR

22.1. 2024 exkurze ve velmi inspirativní firmě – společnosti Sonnentor

Sonnentor je výrobce kvalitních bioproduktů – bylin, čajů a koření. Je jednou z nejvýraznějších firem v oblasti udržitelného podnikání a budování silné firemní kultury. Společnost si sama vyvíjí obalové materiály tak, aby byly 100% kompostovatelné nebo alespoň tříditelné a zároveň jich bylo potřeba co nejméně. Budovy jsou vytápěny teplem odváděným z výrobních strojů a spalováním pelet slisovaných z bylinného prachu vzniklého při výrobě. 

Akce je pro členy klastru zdarma. Pro ostatní je akce zpoplatněna. Pro více informací kontaktujete vrabcekova@rhrklastr.cz.

Počet míst je omezen. 

Obsazenost: 18 z 25. 

2023

20.12 jsme měli tu čest u nás v Želechovicích přivítat hosty a členy klastru na neformální vánoční kávičce. Všem děkujeme za milou a srdečnou návštěvu. 

sušenky

30.11 proběhla první akce, kterou RHR klastr spolupořádal. Téma: „Nástroje RIS3 k rozvoji krajů s využitím klastrů a firem“. 

Ke společnému stolu k diskusi zasedli zástupci významných oborových klastrů, průmyslových subjektů, inovačních center, krajských stratégů a asociací Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. 

Důvodem pro konání akce bylo:

  1. Nastavení smysluplné podnikatelského a vzdělávacího prostředí 3 krajů
  2. Efektivní naplňování RIS3 s využitím potenciálu klastrů
  3. Podpora průmyslů (firem) a inovací společně s VaV a vzděláváním

Výstupy a další kroky v těchto tématech budou prezentovány na společném setkání, které se uskuteční ve Zlíně na jaře 2024.

28.11. proběhlo další setkání členů inovačního ekosystému Zlínského kraje Zlinnovation jehož jsme členy. Tentokrát se setkání uskutečnilo v Holešově v Průmyslové zóně. Podrobný zápis ze setkání členové naleznou v záložce pro členy. Akce byla obohacena exkurzí ve společnosti Pokart.

Ve dnech 21-23.11 jsme se díky spolupráci s Bioeast HUBem mohli účastnit workshopu na rozvoj této platformy. Cílem bylo představení našeho firemního prostředí ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. Stali jsme se přímými „spolutvůrci“. Doufáme, že se tato platforma bude i našim přičiněním dále rozvíjet. Více na www.bioeasthub.cz.

Na workshop navazoval matchmaking pořádaný ECCP v rámci akce „Klastry se setkávají s regiony“.

 1. 11. 2023 – Skupina firem QPAG s velkým úspěchem zorganizovala první ročník Zákaznického dne skupiny firem QPAG. Setkání s partnery a zákazníky společnosti, které se konalo ve středu 1. listopadu v nových prostorech společnosti na ulici Kaštanová v Brně, přilákalo téměř
150 návštěvníků – expertů z oblasti kontroly kvality. Precizně připravené přednášky, showroom plný nejnovějších technologií a netradiční doprovodný program zanechal nezapomenutelné dojmy u všech účastníků. Zápis z akce najdete na záložce „pro členy“.

23. -24. 10.– „Den klastrů“ – akce je pořádaná NCA (Národní klastrová asociace). Na odkazu naleznete bližší informace o formátu akce, programu a přidružených matchmakingových akcí. Bližší informace vč. prezentací přednášejících budou členů vloženy do sekce pro členy.  

14. 9. 2023 proběhlo významné networkingové setkání zlínských klastrů. Dostat majitele a jednatele firem na jedno místo je vždy tak trošku vzácnost, a proto si velmi vážíme toho, že jsme je mohli v tak hojném počtu přivítat v Zikmundově vile. Na tomto setkání padlo velké množství témat, které by zasloužili mnohem větší pozornost, ale nutno říct, že se ze strany klastru se jednalo spíše o „ochutnávku“. Momentálně zpracováváme zpětné vazby od účastníků a těšíme se na budoucí spolupráci.   

14.9. 2023 ve spolupráci s Moravským leteckým klastrem a Plastikářským klastrem pořádáme networkingové setkání členů klastrů k posílení vzájemné spolupráce. 

Akce je určena primárně pro členy klastrů. 

Počet volných míst: 0/10

Včerejší seminář o energetice byl velmi věcný a plný nových zajímavých informací, které účastníkům srozumitelně předal přednášející Mário Holík. Na energetický blok plynule navázal p. Dan Hajda s aktualitami v oblasti dotačních možností spojených nejen s úsporami energií. Oběma přednášejícím i účastníkům patří velký dík za vydařený seminář v příjemné atmosféře.

31. 8. 2023 Pořádá RHR klastr ve spolupráci s AH-ENERGY s. r. o. seminář na téma „Vývoj energetiky 2023 s predikcí na rok 2024“. Přednášejícím je p. Mario Holík, jednatel společnosti AH-ENERGY s. r. o. 

 

Akce je určena primárně pro členy klastru.

Další ze série akcí RHR klastru, tentokrát ve spolupráci s HM Partner. Děkujeme všem zúčastněným. Akce probíhala velmi věcně a zároveň se nesla v uvolněném duchu. Věříme, že si všichni zúčastnění z akce odnesli spoustu nových poznatků a krásných dojmů. 

23.8. 2023 připravujeme spolu s HM Partners workshop na aktuální téma:

 „Střet generací“

Jedná se o veřejnou akci.

cena: 1500,-

počet volných míst 15/15

Děkujeme Všem hostům, že si našli čas a přišli na další ze série akcí „Setkání majitelů a jednatelů firem“ – tentokrát pro členy. Byla to první tematická akce Rozvojového HR klastru. Reflektujeme požadavky našich členů a snažíme se témata zařazovat dle aktuálního dění, tak, aby se mohli připravit na to, co je čeká s dostatečným předstihem. Témat se nám sbírá opravdu hodně. Těšíme se na další akce. 

IMG_0643

15. 6. Setkání majitelů a jednatelů firem – novinky k chystané novele zákoníku práce. 

(akce je pouze pro členy klastru) 

počet volných míst 1/10

31. 5. Setkání majitelů a jednatelů firem vol. 2 Zikmundova vila

(pro zájemce o členství, seznamovací akce pro nové členy)

Děkujeme Všem, že si našli čas a zúčastnili se této akce. Zároveň děkujeme Nadačnímu fondu Zikmundovi vili, že nám umožnili strávit pěkné chvíle v tak inspirativním prostředí.